Ordinace Gynema s.r.o. má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami:

111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní pojišťovna
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213Revírní bratrská pokladna

Zdravotní péče v ČR hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění a podmínky jejího poskytování jsou definovány zákonem č. 48/1997 Sb.

Lékař, jako poskytovatel zdravotních služeb, je povinen poskytovat takový způsob zdravotní péče, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění, tzv. „základní variantu“ zdravotní péče. Zdravotní pojišťovna v rámci cenových jednání sjednává s lékařem „regulační opatření“, která mají za cíl omezit růstu nákladů nad možnosti veřejného zdravotního pojištění.

Ostatní způsoby zdravotní péče jsou považovány za „ekonomicky náročnější variantu“ a jsou hrazeny z finančních zdrojů pacienta.

V naší ordinaci nabízíme komplexní gynekologicko-porodnickou péči plně hrazenou ze zdravotního pojištění, ale i široké spektrum výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, poskytovaných na přání pacientky, po předchozí vzájemné dohodě s lékařem.

Ceník výkonů a služeb

Ordinační hodiny

pondělí12:0018:30
úterý6:3014:00
středa6:3015:00
čtvrtek6:3014:00
pátekzavřeno